აპრილიდან 2020 მონობანკის მომსახურების პირობებში, ბმული დაიმალა - პირველი, ვინ იპოვნიდა მას, შეეძლო უფასოდ მიეღო პლატინის საბანკო ბარათი. მაგრამ ამისთვის 9 თვეში მას არცერთი მომხმარებელი არ კითხულობს მას. ამის შესახებ მონობანკის თანადამფუძნებელმა ოლეგ გოროხოვსკიმ თქვა.

ბარათის მიღების ფორმის ბმული დაემატა მონობანკის პირობებს 1 აპრილი 2020 წელი.

”გასართობად დავამატეთ ბმული, და საილუსტრაციოდ, რომ არავინ კითხულობს იურიდიულ შემთხვევას ", - აღნიშნავს გოროხოვსკი.

ბუნებრივია დასაწყისში 2021 ბმული უკვე ამოღებულია.