Ειδικά για ενεργοί χρήστες του Διαδικτύου, Privatbank – πρώτη στην Ουκρανία και χώρες της ΚΑΚ έχει δημιουργήσει μια εικονική κάρτα για ασφαλείς online αγορές μέσω του Διαδικτύου. Με αυτή την εύχρηστη κάρτα για να πληρώσει για τα αγαθά και τις υπηρεσίες σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα δέχεται σύστημα πληρωμών της Visa International, και ένας χάρτης μπορεί να συνδεθεί με το PayPal και το Google Checkout. Η κύρια διαφορά μεταξύ της Visa Classic Internet ...