Υπολογισμούς της συλλογής στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη. Στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιούν ενεργά από τη δεκαετία του '80 του περασμένου αιώνα. Αλλά το εικοστό πρώτο αιώνα θα είναι πλήρως μηχανογραφημένη, Ως εκ τούτου, πιστεύουμε, ότι σύντομα εγκαταστάθηκαν συλλογή θα πάει στη λήθη, έπειτα από έλεγχο του ταξιδιώτη. Η βασική αρχή αυτού του τύπου πληρωμής είναι,...